SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN - TNHH MTV


stchc

Hội đồng Thành viên:

- Ông Nguyễn Pôn - Chủ tịch Hội đồng thành viên.

- Ông Trần Minh Đạo - Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên.


Ban Tổng Giám đốc:
- Ông Mai Tuấn Kiệt - Phó Tổng Giám đốc.

- Ông Dương Dũng Nhân - Phó Tổng Giám đốc.


Kiểm soát viên:

- Ông Lê Văn Mẫn.
- Ông Đỗ Điền Đăng.
========================================================================================================

Danh sách công ty phụ thuộc, công ty con và công ty liên kết

         Copyright © 2010 SGC Corp. All rights reserved. Thiết kế website bởi Cánh Cam.
Địa chỉ tòa nhà: 18 A Đinh Tiên Hòang, P.ĐaKao, Q1
Email: info@saigoncons.com.vn
Website: www.saigoncons.com.vn