Tập huấn "Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho Cán bộ Công đoàn cơ sở".


Ngày 31/10/2019, Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn kết hợp với Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn mở Lớp tập huấn "Nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho Cán bộ Công đoàn cơ sở" cho hơn 70 Cán bộ Công đoàn Cơ sở tại Hội trường Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH Một thành viên.

Các hình ảnh trong buổi tập huấn

Copyright © 2010 SGC Corp. All rights reserved. Thiết kế website bởi Cánh Cam.
Địa chỉ tòa nhà: 18 A Đinh Tiên Hòang, P.ĐaKao, Q1
Email: info@saigoncons.com.vn
Website: www.saigoncons.com.vn