Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV (SGCC) tại CTCP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn

    Căn cứ Quyết định số 42-2016/QĐ/FPTS - FCF ngày 26/07/2016 của Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty cổ phần Kiểm định Xây dựng Sài Gòn, Công ty cổ phần Chứng khoán FPT xin thông báo về kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần như sau:

 • Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia: 09 nhà đầu tư
  • Cá nhân trong nước: 08 NĐT
  • Cá nhân nước ngoài: 0
  • Tổ chức trong nước: 01 NĐT
  • Tổ chức nước ngoài: 0
 • Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 1.569.000 CP
  • Cá nhân trong nước: 1.314.000 CP
  • Cá nhân nước ngoài: 0
  • Tổ chức trong nước: 255.000 CP
  • Tổ chức nước ngoài: 0Copyright © 2010 SGC Corp. All rights reserved. Thiết kế website bởi Cánh Cam.
Địa chỉ tòa nhà: 18 A Đinh Tiên Hòang, P.ĐaKao, Q1
Email: info@saigoncons.com.vn
Website: www.saigoncons.com.vn