Xây lắp
– Các công trình dân dụng và công nghiệp.
– Các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp.
– Các công trình giao thông, đường bộ, cầu cảng, thủy điện, thủy lợi, bưu điện, hàng không.
– Các công trình đường dây và trạm biến áp trung, hạ thế.
– Trang trí nội ngoại thất và cảnh quan công trình.
Đầu tư dự án
– Chủ đầu tư các dự án xây dựng khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp.
– Kinh doanh phát triển nhà, chung cư, siêu thị, chợ, công viên
Tư vấn thiết kế
– Khảo sát, thiết kế, quy hoạch, lập tổng dự toán các công trình xây dựng.
– Giám sát, thẩm định chất lượng công trình, dự án đầu tư.
– Lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu các công trình xây dựng.
Vật liệu xây dựng
– Khai thác, sản xuất, kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng cơ bản và trang trí nội thất.
– Thiết kế, chế tạo công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng.
Các lĩnh vực khác
– Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị công nghệ xây dựng.
– Nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cán bộ công nhân trong ngành.
– Kinh doanh đa ngành.