(Tiếng Việt) Thăm căn cứ của Đoàn TNCS HCM Tp. Hồ Chí Minh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước – Xuân Tân Sửu năm 2021

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

CÁC TIN LIÊN QUAN