(Tiếng Việt) Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH một thành viên quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

CÁC TIN LIÊN QUAN