(Tiếng Việt) Hội nghị Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm của người đại diện phần vốn Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn-TNHH Một thành viên đầu tư tại doanh nghiệp.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

CÁC TIN LIÊN QUAN