(Tiếng Việt) Quyết định số 86/QĐ-TCT, ngày 01/12/2011 về “Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn–TNHH một thành viên”.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

CÁC TIN LIÊN QUAN