INDECO – XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

  • Được thành lập theo Quyết định số 152/QĐ-TCT ngày 14/7/2006 của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn.
  • Tên giao dịch quốc tế: INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION ENTERPRISE.
  • Tên viết tắt: Indeco
  • Địa chỉ: 18A Đinh Tiên Hoàng, P.Đakao, Q.1, TP.HCM
  • Điện thoại: 028 3910 4793 – Fax: 028 3910 4791
  • Email: xinghiepsgcc@gmail.com
  • Chức năng sản xuất kinh doanh:

+ Xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp, giao thông (cầu, đường, bến cảng, sân bay, đường sắt), thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, công trình ngầm, cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, san lấp mặt bằng; xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp;

+ Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế công trình giao thông;

+ Tư vấn quản lý dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu và giám sát thi công, cho thuê thiết bị, xe máy thi công và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn giao.

CÁC TIN LIÊN QUAN