TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÀI GÒN – TNHH MỘT THÀNH VIÊN

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

2. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

3. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

4. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

5. Sản xuất sản phẩm chịu lửa.

6. Sản xuất các cấu kiện kim loại.

7. Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng khác.

8. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.

9. Chuẩn bị mặt bằng.

10. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

11. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác.

12. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao.

13. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao

14. Khai thác, xử lý và cung cấp nước.

15. Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

16. Và các ngành nghề khác có liên quan…