Video

Giai Tennis SGCC lan 3

SGCC 5 nam mot chang duong

Lễ động thổ Cao ốc SGCC - Bình Quới 2 (phần 3)

Lễ động thổ Cao ốc SGCC - Bình Quới 2 (phần 2)

Lễ động thổ Cao ốc SGCC - Bình Quới 2 (phần 1)

Lễ khởi công cao ốc SGCC - Bình Quới 1

Doanh nhân Nguyễn Văn Khởi : Người có mặt ở những nơi gian khó

Hoi thao CNVC LD nam 2015

Lễ khánh thành Di tích lịch sử Đảng ủy Dân chính Đảng (P.3)