Video

Lễ khánh thành Di tích lịch sử Đảng ủy Dân chính Đảng (P.2)

Lễ khánh thành Di tích lịch sử Đảng ủy Dân chính Đảng (P.1)