(Tiếng Việt) Thông báo chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành Công ty TNHH Một Thành viên của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

CÁC TIN LIÊN QUAN