(Tiếng Việt) Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV (SGCC) tại CTCP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

CÁC TIN LIÊN QUAN