Kết quả Quan trắc định kỳ Quý 1.2023 tại Khu công nghiệp Cái Mép

Kết quả 1: tải tại đây

Kết quả 2: tải tại đây

CÁC TIN LIÊN QUAN