Kết quả Quan trắc chất lượng môi trường nước Quý 1 năm 2023 tại KCN Cái Mép

Kết quả 1: tải tại đây

Kết quả 2: tải tại đây

CÁC TIN LIÊN QUAN