Hội nghị triển khai hoạt động Công đoàn và Phong trào CNVC-LĐ năm 2020.

– Vào lúc 9h00, ngày 03/01/2020 tại Hội trường Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên, BCH Công đoàn Tổng Công ty tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động Công đoàn và Phong trào CNVC – LĐ năm 2020.
Các hình ảnh hoạt động trong Hội nghị

CÁC TIN LIÊN QUAN