SCQC – CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SÀI GÒN

  • Tên giao dịch: SAI GON CONSTRUCTION QUALITY CONTROL JSC
  • Tên viết tắt: SCQC
  • Trụ sở chính: Số 25 Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: (028) 38230544 / (028) 38230502
  • Fax: (028) 38230502
  • Email: sales@scqc.com
  • Website: scqc.com.vn
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 030 144 7190
  • Lĩnh vực hoạt động:

+ Tư vấn giám sát.

+ Quản lý dự án.

+ Kiểm định chất lượng và giá trị công trình.

+ Thẩm tra thiết kế và thẩm tra dự án.

+ Tư vấn đấu thầu.

+ Thí nghiệm các loại và NDT.

+ Khảo sát và quan trắc biến dạng công trình.

+ Các dịch vụ khác có liên quan.

CÁC TIN LIÊN QUAN