(Tiếng Việt) Hội trại Chi đoàn Văn phòng SGCC năm 2016

(Tiếng Việt) Xem album ảnh tại đây