(Tiếng Việt) Trao tặng Mái ấm Công đoàn lần 2 năm 2016

(Tiếng Việt) Xem album ảnh trao tặng tại đây