(Tiếng Việt) Trao tặng “Mái ấm Công đoàn” năm 2016

(Tiếng Việt) Xem album ảnh tại đây