(Tiếng Việt) Đ/c Nguyễn Văn Khởi được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

CÁC TIN LIÊN QUAN