(Tiếng Việt) Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Bộ Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên.

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

CÁC TIN LIÊN QUAN