Đoàn thăm chiến sĩ tình nguyện hè và dự lễ kết nạp Đảng viên mới là chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2022

Kết nạp Đảng chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng mặt trận Vĩnh Long: tải tại đây

Mùa tình nguyện trên quê hương bác Sáu Dân: tải tại đây

Thành uỷ TP.HCM thăm chiến sĩ thanh niên tình nguyện hè tại Vĩnh Long: tải tại đây

CÁC TIN LIÊN QUAN