Kết quả quan trắc môi trường định kỳ Quý 4.2023 Khu Công nghiệp Cái Mép

Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu nước thải tại trạm xử lý nước thải tập trung KCN Cái Mép: Xem tại đây

Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu nước mặt tại điểm giao nhau giữa Sông Thị Vải, sông Cái Mép – rạch ngã tư; điểm giao nhau giữa Sông Thị Vải, sông Gò Gia; Rạch Ông: Xem tại đây

CÁC TIN LIÊN QUAN