Kết quả quan trắc môi trường định kỳ Quý 3.2023 Khu Công nghiệp Cái Mép

Vị trí lấy mẫu:23.2013.NM1: NM1: tại điểm giao giữa sông Thị Vải – sông Cái Mép – rạch Ngã Tư: Xem tại đây

Vị trí lấy mẫu:23.2014.NT1: NT1: đầu vào trạm XLNT tập trung KCN và Vị trí lấy mẫu:23.2014.NT2: NT2: đầu ra trạm XLNT tập trung KCN: Xem tại đây

 

CÁC TIN LIÊN QUAN