Hiện trạng cho thuê lại đất tại khu Công nghiệp Cái Mép

Hiện trạng cho thuê lại đất tại Khu Công nghiệp Cái Mép:

–          Diện tích đất công nghiệp đã cho thuê theo Hợp đồng kinh tế là 150,96ha.

–          Diện tích đất công nghiệp còn lại chưa cho thuê (bao gồm 4 doanh nghiệp hiện hữu có trước khi thành lập Khu công nghiệp Cái Mép) là 308,27ha. Trong đó:

+ Công ty Cổ phần Thiết bị Mê Kông đã ký Hợp đồng đặt cọc với diện tích đất thuê lại là 99.794,3m2

+ 04 doanh nghiệp hiện hữu có trước khi thành lập Khu công nghiệp Cái Mép gồm Công ty TNHH Hóa chất AGC Việt Nam (150.825m2), Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Hải Linh Vũng Tàu (196.174m2), Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (356.139m2), Tổng Công ty Thương mại, Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (310.538m2)

+ Tổng diện tích các lô đất công nghiệp cho thuê lại khu Nam Khu công nghiệp Cái Mép (Lô 15CN – Lô 30CN) là 1.969.161m2

–          Diện tích đất điều hành dịch vụ là 31,7687ha

–          Diện tích đất cây xanh là 81,6732ha

–          Diện tích đất sân bãi là 13,5313ha

–          Diện tích ga đường sắt là 18,0070ha

–          Diện tích bãi rác và khu xử lý nước thải là 15,0101ha

–          Các công trình giao thông trong khu công nghiệp (bao gồm diện tích đường 965) là 50,7616ha

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT CÔNG NGHIỆP CHO THUÊ (KHU NAM)

CÁC TIN LIÊN QUAN