Đ/c Nguyễn Văn Khởi được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên.

Ngày 08/07/2011, Đồng chí Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố ký ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển, Kinh doanh nhà thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn  – TNHH Một thành viên, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

CÁC TIN LIÊN QUAN