Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH một thành viên quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 23/12/2020, Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài gòn – TNHH MTV (Tổng Công ty) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty.

đ/c Nguyễn Ngọc Sơn – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng Công ty 

Hội nghị đã nghe đồng chí Cao Xuân Phách – Báo cáo viên cấp Thành phố (Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy) báo cáo các kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và những khó khăn, hạn chế cần được khắc phục; triển khai các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XI Thành phố; trình bày 3 chuyên đề về lĩnh vực kinh tế – xã hội và quốc phòng- an ninh; về 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm phát triển thành phố; về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

đ/c Cao Xuân Phách – Báo cáo viên cấp Thành phố (Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy)

Hội nghị đã giúp cho các bộ, đảng viên nâng cao nhận thức và nắm vững những luận điểm cơ bản trong văn kiện đại hội, qua đó, vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn công tác và đời sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống.

Sau hội nghị cấp Đảng ủy Tổng Công ty, các cấp ủy cơ sở tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch của Đảng bộ Tổng Công ty, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Thành phố ở cấp mình một cách đồng bộ, chặt chẽ đảm bảo khẩn trương, hiệu quả.

Quan cảnh Hội nghị

CÁC TIN LIÊN QUAN