Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra vào ngày 19, 20 và ngày 21/8/2020, tại Hội trường Tổng Công ty:

   + Đại hội đã Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Nhiệm kỳ IV (2015 – 2020), xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển Tổng công ty từ năm 2020 đến năm 2025

+ Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 18 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 6 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Pôn, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Đảng ủy SGCC nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Anh Tuấn và Trần Minh Khiêm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra nhiệm 2020-2025 gồm 5 đồng chí, trong đó, đồng chí Trương Hoàng Dũng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy SGCC nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Kết quả hoạt động nhiệm kỳ IV (2015 – 2020)

1.1. Về hoạt động Sản xuất kinh doanh  

– Kết quả thực hiện, trong nhiệm kỳ tăng trưởng bình quân hàng năm về doanh thu đạt 115%, lợi nhuận đạt 134%, nộp ngân sách đạt 121%. Trong đó, tăng trưởng bình quân hàng năm của Công ty mẹ về doanh thu đạt 109%, lợi nhuận đạt 99%, nộp ngân sách đạt 109%. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong hoạt động xây lắp đạt 121%; lĩnh vực đầu tư dự án đạt 104%; lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng đạt 103%; lĩnh vực tư vấn đạt 118%; kinh doanh bất động sản đạt 126%.

1.2. Về công tác Xây dựng Đảng    

– Trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp 50 đảng viên (đạt 71,43%). Đến nay, Đảng bộ Tổng Công ty có 11 cơ sở đảng với 237 đảng viên. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng Công ty đã thực hiện 72 cuộc kiểm tra giám sát, trong đó có 17 cuộc kiểm tra giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2. Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2020 – 2025)

2.1. Về hoạt động Sản xuất kinh doanh  

–  Triển khai kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2020 – 2025, chú trọng tổ chức hoạt động  sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề chính là thi công xây lắp, đầu tư dự án, hoạt động tư vấn, kinh doanh bất động sản. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng về doanh thu bình quân hằng năm từ 7 – 12%; phấn đấu tăng trưởng lợi nhuận bình quân hằng năm từ 5 – 10%; trong đó, công ty mẹ phấn đấu hoàn thành kế hoạch tài chính hàng năm được UBND TP giao; 100% các đơn vị thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách đầy đủ theo quy định; chăm lo, tạo điều kiện ổn định việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu đảm bảo thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước.

– Hoàn thành công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh hạ tầng tại Khu công nghiệp Cái Mép tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đảm bảo tăng trưởng sản xuất kinh doanh; chủ động nghiên cứu đầu tư xây dựng các khu công nghiệp mới, khu đô thị công nghiệp.

– Thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp doanh nghiệp theo đề án tái cơ cấu đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Tập trung hoàn thành các công việc để cổ phần hóa các đơn vị thành viên, cổ phần hóa Tổng Công ty theo Quyết định số  26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ và lộ trình đã đề ra, theo đó Tổng Công ty cổ phần hóa có vốn nhà nước giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ.

– Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ lao động có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.

2.2. Về công tác Xây dựng Đảng    

– Xây dựng Đảng bộ Tổng Công ty đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chất lượng hoạt động ngày càng cao hơn, phấn đấu 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ  sở đảng yếu kèm.

– 100% người đứng đầu cấp ủy, người quản lý  đơn vị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương theo Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của BCH TW Đảng Khóa XII.

– 100% đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo quản lý đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu có trên 80% đảng viên trong Đảng bộ tham dự các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, số còn lại tự nghiên cứu và báo cáo kết quả cho chi bộ.

– Kiểm tra, giám sát đối với 100% tổ chức Đảng, 100% đảng viên về việc thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2020 – 2025, chủ đề “Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, nhằm xây dựng Tổng Công ty ngày càng phát triển bền vững, Đảng bộ Tổng Công ty trong sạch vững mạnh” . Với truyền thống năng động, sáng tạo, với tiềm năng, thế mạnh sẵn có, Đảng bộ Tổng Công ty phấn đấu phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế khuyết điểm, nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố.

 

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN