Ngày Đoàn viên – Ngày làm việc tốt

Ngày 21/3/2021, Đoàn thanh niên Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV đã phối hợp với Đoàn Thanh niên các đơn vị thuộc Cụm đoàn cơ sở, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng “Ngày Đoàn viên – Ngày làm việc tốt” với các nội dung:
1. Lớp cảm tình đoàn;
2. Lớp các bài lý luận chính trị;
3. Hội thi “ai nhớ nhiều nhất” tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

CÁC TIN LIÊN QUAN