Mở 2 gói thầu xây lắp Khu công nghiệp Cái Mép: Nhiều nhà thầu tham gia cạnh tranh

Ngày 8/9/2020, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, chủ đầu tư trực tiếp mời thầu, đã tổ chức đóng, mở thầu hai gói thầu xây lắp thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cái Mép. Đây là dự án lớn, cần triển khai nhanh để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trọng điểm của khu vực Đông Nam Bộ.

Hai gói thầu nói trên bao gồm: Gói thầu số 25 Thi công xây dựng tuyến đường D1 và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến, đoạn 1 từ Km0+000 đến Km1+157,51 (L=1.157,51m); Gói thầu số 26 Thi công xây dựng tuyến đường D1 và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến, đoạn 2 từ Km1+157,51 đến Km2+082,29 (L=924,78m). Cả hai gói thầu có thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 17/8/2020 đến ngày 8/9/2020.

Có 6 đơn vị mua HSMT Gói thầu số 25. Đến thời điểm đóng thầu, có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), gồm: Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp; Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn; Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Đông Á và Công ty CP Đầu tư xây lắp điện miền Bắc Việt Nam.

Biên bản mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (HSĐXKT) của Gói thầu số 25 cho thấy, 4 nhà thầu đều cung cấp bảo lãnh dự thầu với giá trị 3 tỷ đồng, có hiệu lực trong 210 ngày kể từ ngày 8/9/2020. Trong số 4 đơn vị dự thầu, Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp có thời gian thực hiện hợp đồng dài nhất, 720 ngày. 3 đơn vị còn lại đều có thời gian thực hiện hợp đồng là 700 ngày.

Tại Gói thầu số 26, có 5 nhà thầu mua HSMT, gồm: Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng giao thông T&T; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thi công xây dựng cầu đường Hồng An; Công ty CP Đầu tư xây lắp điện miền Bắc Việt Nam; Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp. Đến thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu nộp HSDT đúng quy định, gồm: Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp; Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Xây dựng giao thông T&T.

Biên bản mở HSĐXKT Gói thầu số 26 cho thấy, 3 nhà thầu dự thầu đều cung cấp thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng trị giá 2 tỷ đồng, có hiệu lực trong 210 ngày. Thời gian thực hiện hợp đồng của Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn là 700 ngày, 2 nhà thầu còn lại đề xuất thực hiện trong 720 ngày.

Như vậy, Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn và Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp tham dự cả hai gói thầu.

Theo Bên mời thầu, trong suốt quá trình phát hành HSMT, không có kiến nghị nào của nhà thầu liên quan đến HSMT. Tìm hiểu của Báo Đấu thầu cho thấy, các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm, nhân sự chủ chốt và thiết bị của cả hai gói thầu đều tạo ra tính cạnh tranh giữa các nhà thầu. Đặc biệt, nhân sự chỉ huy trưởng công trình tại các gói thầu này không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình – một tiêu chí gây nhiều bức xúc cho các nhà thầu xây lắp thời gian qua.

Nguồn: https://baodauthau.vn/

CÁC TIN LIÊN QUAN