Đoàn TN Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn trao học bổng nhân ngày khai giảng

Ngày 05/9/2020, Đại diện Đoàn TNCS HCM Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV trao học bổng cho em Phạm Hữu Anh Khoa. Đây là học bổng bảo trợ hằng năm cho em Khoa cho đến khi em tốt nghiệp trung học phổ thông.

CÁC TIN LIÊN QUAN