Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2020 theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP

Thông báo kê khai tài sản năm 2020 : tải tại đây

Hướng dẫn mẫu kê khai tài sản : tải tại đây
Mẫu kê khai tài sản : tải tại đây

CÁC TIN LIÊN QUAN