Xây dựng chiến lược cạnh tranh, tạo dựng uy tín, thương hiệu của SGCC

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 20/8, Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn (SGCC) – TNHH MTV tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ TPHCM Nguyễn Hồ Hải.

Chủ động đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả

Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 Trần Minh Khiêm cho biết: Trong giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ Tổng Công ty SGCC đã chủ động, nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp thiết thực hiện quả; phát huy thế mạnh của lĩnh vực thi công xây lắp, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng công trình, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và công nghệ trong công tác quản lý, thi công nhà cao tầng. Tổng Công ty cũng đã hoàn thành đề án tái cơ cấu, trong đó tập trung thoái vốn, giảm tỷ lệ vốn tại các doanh nghiệp nhà nước không cần chi phối…

Kết quả thực hiện, trong nhiệm kỳ tăng trưởng bình quân hàng năm về doanh thu đạt 115%, lợi nhuận đạt 134%, nộp ngân sách đạt 121%. Trong đó, tăng trưởng bình quân hàng năm của Công ty mẹ về doanh thu đạt 109%, lợi nhuận đạt 99%, nộp ngân sách đạt 109%. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong hoạt động xây lắp đạt 121%; lĩnh vực đầu tư dự án đạt 104%; lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng đạt 103%; lĩnh vực tư vấn đạt 118%; kinh doanh bất động sản đạt 126%.

Ở lĩnh vực đầu tư dự án, Tổng Công ty đã tăng vốn điều lệ, mở rộng liên kết hợp tác, duy trì hệ thống quản lý chất lượng; mở rộng thêm các ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn hoạt động… Chủ động tìm kiếm các đối tác, khách hàng hợp tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm từ các dự án của đơn vị trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Về tình hình tài chính, quy mô tổng tài sản năm 2019 của Tổng Công ty gần 3.117 tỷ đồng (đạt 141,3% so với năm 2015). Quy mô vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty tính đến cuối năm 2019 đạt gần 1.100 tỷ đồng (đạt 81,3% so với năm 2015). Tính đến nay, vốn điều lệ của Tổng Công ty hơn 1.088 tỷ đồng, đạt 100,8% so với năm 2015.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp 50 đảng viên (đạt 71,43%). Đến nay, Đảng bộ Tổng Công ty có 11 cơ sở đảng với 237 đảng viên. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng Công ty đã thực hiện 72 cuộc kiểm tra giám sát, trong đó có 17 cuộc kiểm tra giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hộiCác đại biểu đã biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Đẩy mạnh liên doanh, liên kết, huy động các nguồn lực đầu tư

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, SGCC cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng chiến lược cạnh tranh trong cơ chế thị trường, tạo dựng uy tín, thương hiệu của SGCC; mở rộng ngành nghề kinh doanh phù hợp với điều kiện và khả năng của đơn vị; mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường, phù hợp với xu hướng phát triển của ngành. Bên cạnh đó, thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty theo lộ trình quy định; tập trung xây dựng chiến lược phát triển lâu dài để định hướng hoạt động sản xuất – kinh doanh trong từng giai đoạn; chú trọng khai thác tiềm năng, thế mạnh của Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên, đẩy mạnh liên kết, liên doanh với các tổng công ty, tập đoàn kinh tế khác, nhằm huy động các nguồn vốn đầu tư đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên cùng lĩnh vực; tiếp tục nghiên cứu cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, bố trí cán bộ đúng năng lực, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý của Tổng Công ty và các doanh nghiệp thành viên.

Về công tác xây dựng Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị Đảng bộ SGCC tăng cường chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Nâng cao hiệu quả thực hiện yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, chú trọng nhân rộng các gương điển hình để đưa việc học tập và làm theo ngày càng lan tỏa sâu rộng trong Đảng bộ, tạo thành phong trào tự giác học tập và rèn luyện trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hộiTrưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bên cạnh đó, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt là quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân theo chủ trương của Thành ủy; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên; Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, đặc biệt là tổ chức đảng tại các công ty cổ phần vốn Nhà nước không chi phối; nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trong đó, cải tiến mạnh nội dung sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; chăm lo công tác phát triển đảng viên, nhất là trong công nhân trực tiếp sản xuất.

Theo kế hoạch, Đảng bộ Tổng Công ty SGCC tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra đến ngày 21/8.

CÁC TIN LIÊN QUAN