Sinh hoạt Chủ điểm Tháng 3

Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 3 chủ đề “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”

CÁC TIN LIÊN QUAN