Hoạt động khởi động tháng thanh niên – Duy tu, bảo dưỡng khu di tích lịch sử Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Trung ương cục miền Nam

Ngày 07/3/2020 Đoàn TCT Xây dựng Sài Gòn -TNHH MTV tổ chức hoạt động duy tu, bảo dưỡng Di tích lịch sử Đảng ủy các cơ quan Dân – Chính – Đảng Trung ương Cục Miền Nam. Nằm trong kế hoạch hằng năm của Đoàn TCT, đây là hoạt động giúp cho Đoàn viên TCT tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí đã sống và chiến đấu tại TW cục, đồng thời giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử của Di tích.

30

CÁC TIN LIÊN QUAN