Hội nghị Cán bộ chủ chốt Tổng Công ty.

Ngày 15/1/2020, tại Hội trường Đảng ủy Tổng Công ty tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ và Hội nghị Cán bộ chủ chốt Tổng Công ty.

Các hình ảnh hoạt động trong Hội nghị

CÁC TIN LIÊN QUAN