Hội nghị Cán bộ chủ chốt Tổng Công ty và tặng quà cho Cán bộ nghỉ hưu, nghỉ việc.

Ngày 25/10/2019, Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt và tặng quà cho các Cán bộ nghỉ hưu, nghỉ việc tại Hội trường Tổng Công ty.
Các hình ảnh trong buổi Hội nghị:

CÁC TIN LIÊN QUAN