Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh 2/9 và trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ngày 29/8/2019, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH Một thành viên tổ chức buổi Họp mặt truyền thống Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019) và Trao huy hiệu Đảng đợt 02/9/2019 (trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho dồng chí Trần Sỹ Bình – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty).

Các hình ảnh hoạt động:

CÁC TIN LIÊN QUAN