Hội nghị BCH Đảng bộ Tổng Công ty (mở rộng)

 Ngày 29/11/2019, Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn tổ chức “Hội nghị BCH Đảng bộ Tổng Công ty (mở rộng)” diễn ra tại Hội trường Tổng Công ty.
Các hình ảnh trong Hội nghị

CÁC TIN LIÊN QUAN