Đại hội Đảng bộ Văn phòng TCT lần thứ 4 nhiệm kỳ 2015-2020

Xem album ảnh tại đây