Lễ kỷ niệm và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2017

Xem album ảnh tại đây