Hội trại Chi đoàn Văn phòng SGCC năm 2016

Xem album ảnh tại đây