Trao tặng Mái ấm Công đoàn lần 2 năm 2016

Xem album ảnh trao tặng tại đây