Hội nghị Người lao động Văn phòng Tổng Công ty năm 2015

Xem album ảnh tại đây