Hội nghị sơ kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn quý 1 năm 2015

Xem album ảnh tại đây