Kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4

Xem album ảnh tại đây