Trao tặng “Mái ấm Công đoàn” năm 2016

Xem album ảnh tại đây